Dark Light

İnsan Kaynakları

İNSAN:

“Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan diğer başkalarına da daima o şekilde davran.”

• Her şeyin temeli insandır

Motive edilmiş, yetenekli ve mutlu çalışanlara sahip olmak, başarının temel şartıdır. Bu nedenle en temel anlayışımız herşeyin temelinin insan olmasıdır.

EnUygunKlima.com’da herkes önemlidir.

Çalışana saygı en önemli unsurlardan biridir. Her çalışanın kişilik, yetenek ve becerilerine saygı gösteririz. Her bir çalışan bir bütünün ayrılmaz parçasıdır ve birey olarak değerlidir.

• Öğrenen, Gelişir.

Çalışanlarımızın kişisel gelişimi bizim için önemlidir. Onların eğitimini geleceğe dair yatırım olarak görüyoruz.

GÜVEN:

Güven olmadan işbirliği olmaz.

Güven, etkin bir işbirliğin temel ihtiyacıdır. Bu nedenle çalışanlarımızın güvenini kazanmak bizim için çok önemlidir. Samimiyet, Tartışma Kültürü ve Doğruluk bu alandaki en önemli değerlerimizdir.

Özgürlük ve Sorumluluk:

Hatadan korkma. Çalışana zaman tanı.

Bireylerin kendilerini geliştirmesi ve şirket kuralları dahilinde kendilerine hata payı tanınması felsefemizin bir temelidir. Hataların tolere edilmesiyle, çalışana hatalarından ders alma fırsatı verilir.

Sorumlulukları delege etmek şirket temel değerlerimiz arasında önemli bir yer almaktadır. “Düşünen”, bir diğer değimle “Girişimci” çalışanlar istiyoruz. Bu nedenle her çalışan yetenek ve becerileri çerçevesinde sorumluluk almaya hazır olmalıdır.

BAŞARIDAN ZEVK AL!!

ÜCRETLENDİRME POLİTİKAMIZ

Şirketimizde ortak bir kademe yapısı ile yönetilen, işin içeriğine dayalı bir ücretlendirme sistemi kullanıyoruz. Bu sistemde iş değerlendirme yöntemi ile işler değerlendirilerek rekabetçi ve piyasa ile uyumlu ücret politikası oluşturulması amaçlanmaktadır.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Genel Merkez ve Mağazalarımızda yasal mevzuata uygun çalışma saatleri uygulanmaktadır.

YAN HAKLAR

• Günlük yasal limitler dâhilinde yemek kartı

• Unvana bağlı özel sağlık sigortası

• Şirket yıllık izin prosedürü çerçevesinde (Yasal mevzuat tarafından belirlenen izin kullanımı koşulları doğrultusunda) çalışanların yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır.

• Ulaşım hizmeti (Mevcut güzergâhlarda bulunan servisler veya yol ücreti ile pozisyonları gereği işe/kişiye özel araçlar şeklinde)

İşe Alım ve İşveren Markalaşması

İşe Alım ve İşveren Markalaşması Departmanı’nın amacı şirkete yeni yetenekler kazandırmanın yanı sıra şirket içindeki marka imajının geliştirilmesi ve şirket içi iletişimin güçlendirilmesidir. Aynı zamanda İşe Alım ve İşveren Markalaşması Departmanı, çalışanların moral ve motivasyonunun arttırılması, şirket içi bilgilerin paylaşılması ve açık iletişimini sağlar.

×